Czechpoint

Vítá Vás obec Osice

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OSICE – POLIZY
Dotace EU - Cisterna
Dotace EU - Nástavba ZŠ a MŠ

Úřední deska

Informace pro cestující s platností od 19. 10. 2020
Číslo:
58/2020
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
19. 10. 2020
Sejmout:
31. 12. 2020
Původce:
Veřejná doprava Královéhradeckého kraje
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
Číslo:
59/2020
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
19. 10. 2020
Sejmout:
04. 11. 2020
Původce:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Informace o konání zastupitelstva 21. 10. 2020
Číslo:
4/2020
Typ:
Usnesení a zasedání
Vyvěšeno:
14. 10. 2020
Sejmout:
21. 10. 2020
Původce:
Obec Osice
Omezení provozu Obecního úřadu Osice
Číslo:
57/2020
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
12. 10. 2020
Sejmout:
29. 10. 2020
Původce:
Obec Osice
Informace o uzavření lékárny v Dobřenicích od 01.10.2020
Číslo:
54/2020
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
23. 09. 2020
Sejmout:
31. 10. 2020
Původce:
Lékárna Dobřenice
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1. 8. 2020
Číslo:
48/2020
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
02. 09. 2020
Sejmout:
31. 12. 2020
Původce:
Úřad pro zastupování státu
Změna rozpočtu č. 3/2020
Číslo:
74/2020
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
02. 09. 2020
Sejmout:
31. 12. 2020
Původce:
Obec Osice
Upozornění na povinnost uhradit stočné na rok 2020
Číslo:
46/2020
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
11. 08. 2020
Sejmout:
31. 12. 2020
Původce:
Obec Osice
Změna rozpočtu č. 2/2020
Číslo:
71/2020
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
02. 07. 2020
Sejmout:
31. 12. 2020
Původce:
Obec Osice
Schválený závěrečný účet obce Osice za rok 2019
Číslo:
72/2020
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
02. 07. 2020
Sejmout:
01. 07. 2021
Původce:
Obec Osice
Opatření obecné povahy č. j. 17110/2020 - MZE-16212
Číslo:
27/2020
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
07. 04. 2020
Sejmout:
31. 12. 2022
Původce:
Ministerstvo zemědělství
Změna rozpočtu č. 1/2020
Číslo:
69/2020
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
02. 04. 2020
Sejmout:
31. 12. 2020
Původce:
Obec Osice
Výroční zpráva obce Osice o poskytování informací za rok 2019
Číslo:
4/2020
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
27. 02. 2020
Sejmout:
28. 02. 2021
Původce:
Obec Osice
Schválený rozpočet obce Osice na rok 2020
Číslo:
65/2020
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
19. 12. 2019
Sejmout:
31. 12. 2020
Původce:
Obec Osice
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Osice na rok 2020
Číslo:
66/2019
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
19. 12. 2019
Sejmout:
31. 12. 2020
Původce:
Obec Osice
Schválený střednědobý rozpočtový výhled ZŚ a MŠ Fr. Škroupa Osice
Číslo:
67/2019
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
19. 12. 2019
Sejmout:
31. 12. 2020
Původce:
Obec Osice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce
Číslo:
68/2020
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
19. 12. 2019
Sejmout:
31. 12. 2023
Původce:
Obec Osice
Svozový plán pro rok 2020 - úprava svozu ke konci roku 2019
Číslo:
56/2019
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
11. 12. 2019
Sejmout:
29. 12. 2020
Původce:
Hradecké služby a.s.
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Číslo:
57/2019
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
11. 12. 2019
Sejmout:
31. 12. 2022
Původce:
Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Číslo:
39/2019
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
02. 09. 2019
Sejmout:
31. 12. 2022
Původce:
Ministerstvo zemědělství
Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci
Číslo:
25/2019
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
17. 05. 2019
Sejmout:
31. 12. 2021
Původce:
Obec Osice
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona
Číslo:
15/2019
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
04. 04. 2019
Sejmout:
31. 12. 2022
Původce:
Ministerstvo zemědělství
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Osice na roky 2020 - 2022
Číslo:
50/2019
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
20. 12. 2018
Sejmout:
31. 12. 2022
Původce:
Obec Osice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Osice
Číslo:
36/2018
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
29. 06. 2018
Sejmout:
30. 06. 2021
Původce:
Obec Osice
Informační povinnost GDPR
Číslo:
33/2018
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
23. 05. 2018
Sejmout:
31. 12. 2020
Původce:
Obec Osice
Schválený střednědobý rozpočtový výhled na rok 2019 - 2021
Číslo:
25/2018
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
21. 12. 2017
Sejmout:
31. 12. 2021
Původce:
Obec Osice
Schválený střednědobý výhled ZŠ a MŠ Fr. Škroupa Osice na rok 2019 - 2020
Číslo:
28/2018
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
21. 12. 2017
Sejmout:
31. 12. 2020
Původce:
Obec Osice
Rozpočtový výhled DSO Mikroregion Urbanická brázda na roky 2017-2020
Číslo:
20/2018
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
21. 03. 2017
Sejmout:
31. 12. 2020
Původce:
DSO Mikroregion
Střednědobý výhled obce Osice na roky 2018 - 2021
Číslo:
2/2017
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
21. 03. 2017
Sejmout:
31. 12. 2021
Původce:
Obec Osice