Osice > Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Obec Osice se v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací, zavazuje k zpřístupnění webové stránky https://www.osice.cz/ (dále jen webová stránka).

Stav souladu

Webová stránka je plně v souladu s výše uvedenými předpisy, normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Struktura informací

Struktura informací byla na webové stránce vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a naformátována kaskádovými styly (CSS 3). Vzhled webové stránky a její funkčnost jsou přizpůsobeny možnostem handicapovaných uživatelů.

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace k dispozici také v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX nebo PDF. Je tomu tak zejména z důvodu obsahu typografických prvků a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo z důvodu velikosti. Doporučujeme proto jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou vhodnější pro tisk. K prohlížení dokumentů těchto formátů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. Některé webové prohlížeče v sobě mají přímo integrovanou aplikaci, která slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování Prohlášení o přístupnosti

Toto Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 27.5.2021 technickým provozovatelem webové stránky. Při zpracovávání byl použit zákon č. 99/2019 Sb. a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále norma EN 301 549 V2 1.2 a standard WCAG 2.1.


Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na správce obsahu

Obec Osice (obecní úřad)

Zpětnou vazbu na přístupnost webové stránky a informace na ní uvedené je možné směřovat na tyto kontakty:

Osice 117, 503 26 Osice +420 495 451 823 ouosice@email.cz


Kontakt na technického provozovatele

WORKOHOLIX s.r.o.

Sokolská 1095, 280 02 Kolín II +420 774 412 477 podpora@workoholix.cz


Postupy pro prosazování práva

V případě, že vám v souvislosti s vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti webové stránky nebyla poskytnuta odpověď nebo je poskytnutá odpověď neuspokojivá či neadekvátní, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz