Osice > Obec > Základní a mateřská škola

Základní a mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa

Stará škola, rodiště hudební dynastie Škroupů, ustoupila v roce 1878 zděné budově o jednom patře. V roce 1946 k ní přistavěli další učebny, protože byla rozšířena na plně organizovanou devítiletku. Docházeli do ní žáci z osmi obcí. Školní budova prošla řadou rekonstrukcí, které její vzhled i vybavení částečně vylepšovaly.


Na konci osmdesátých let byl řešen problém, zda školu v obci ponechat, nebo žáky 2.stupně přesunout do škol v Hradci Králové.

 

V důsledku politických změn, které proběhly v roce 1989, se Obecní úřad Osice rozhodl pro výstavbu nového pavilonu a provedení rekonstrukce staré části, kde by měla být součástí i mateřská škola. V prosinci 1994 se konečně začalo se stavbou, která byla úspěšně dokončena koncem roku 1996, takže škola a její nový pavilon mohl být slavnostně otevřen 17.února 1997. Provoz školní kuchyně byl zahájen 2.března 1998.

Přístavbou došlo k významnému zlepšení vybavenosti, škola získala tolik chybějící prostory a získala i možnost nabízet dětem i veřejnosti množství nových aktivit.

Na žádost Obecního úřadu a Základní školy Osice byl škole k 1.7.1998 přiznán MŠMT čestný titul Základní škola Františka Škroupa. Ve spolupráci s Obecním úřadem v Osicích se podařilo nově upravit okolí pomníku s bustou slavného skladatele. Podle nového školského zákona má škola od 1. ledna 2006 trochu pozměněný název. Přesný název nyní zní: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice, okres Hradec Králové.


Aktuální informace o základní a mateřské škole naleznete na adrese http://www.zsosice.cz .