Osice > Obecní úřad > Úřední deska

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. V přílohách naleznete Oznámení Českého statistického úřadu v celém znění včetně jmen sčítacích komisařů, jejich čísel průkazů a názvu sčítacího obvodu pro naše obce. 

Vyvěšeno od: 21.04.2021 / Vyvěšeno do: 27.05.2021 / Vyvěsil: Český statistický úřad

šipka vlevo - Obec OsiceZpět na přehled úřední desky