Osice > Obecní úřad > Úřední deska

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.

Vyvěšeno od: 22.03.2022 / Vyvěšeno do: 23.04.2022 / Vyvěsil: Obec Osice

šipka vlevo - Obec OsiceZpět na přehled úřední desky