Osice > Obecní úřad > Úřední deska

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Vyvěšeno od: 29.04.2022 / Vyvěšeno do: 30.05.2022 / Vyvěsil: Královéhradecká provozní

šipka vlevo - Obec OsiceZpět na přehled úřední desky