Osice > Obecní úřad > Úřední deska

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce.

Vyvěšeno od: 28.04.2023 / Vyvěšeno do: 28.05.2023 / Vyvěsil: Královéhradecká provozní

šipka vlevo - Obec OsiceZpět na přehled úřední desky