Osice > Obecní úřad > Úřední deska

Upozornění pro chovatele - ptačí chřipka

V souvislosti s hromadným úhynem volně žijících ptáků (labutě) u rybníku v Kosičkách, u kterých byla potvrzena nebezpečná nákaza – vysoce patogenní aviární influenza (ptačí chřipka), si vás dovolujeme seznámit s doporučeními Státní veterinární správy. Chovatelům se doporučuje zejména zamezit kontaktu chovaných ptáků s volně žijícími ptáky, dále umístit krmivo a napájecí vodu určenou pro chované ptáky do budov nebo pod přístřešky, aby nedošlo ke kontaminaci. V případě zjištění zvýšeného úhynu chovaných ptáků, příp. změny ve zdravotním stavu neprodleně tuto skutečnost nahlásit na Krajskou veterinární správu pro Královéhradecký kraj – tel. 495 279 057 nebo 720 995 210. Děkujeme za spolupráci!

Vyvěšeno od: 15.02.2024 / Vyvěšeno do: 31.03.2024 / Vyvěsil: Obec Osice

šipka vlevo - Obec OsiceZpět na přehled úřední desky