Osice > Obecní úřad > Úřední deska

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce - obec Osice

Vyvěšeno od: 22.04.2024 / Vyvěšeno do: 22.05.2024 / Vyvěsil: Obec Osice

šipka vlevo - Obec OsiceZpět na přehled úřední desky